1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – marketing (odbiorcy przesyłek marketingowych)

    Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Poldent sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : poldent@poldent.pl, pod numerem telefonu (22) 351 76 50-51 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

    Pana / Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych Poldent sp. z o. o. oraz podmiotów współpracujących z Poldent sp. z o. o. , w tym w celu przesyłania newslettera Poldent i innych ofert handlowych (również drogą elektroniczną) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług swoich oraz podmiotów współpracujących. W przypadku zapisu na newsletter podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda.

    Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub zgłoszenia przez Pana / Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych do celów marketingowych. Cofnięcie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu są dla administratora wiążące.

    Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. firma kurierska realizująca dostawę przesyłek marketingowych w formie papierowej, firma IT realizująca usługi wysyłki mailingu itd.).

    Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan / Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych. W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i w żadnym przypadku nie stanowi warunku nabycia produktów i/lub usług administratora.

Copy link
Powered by Social Snap