background
background

Endostar REvision

Nowy system rotacyjny do zabiegów powtórnego leczenia kanałowego

Endostar REvision to nowy system rotacyjny do zabiegów powtórnego leczenia kanałowego metodą crown-down. Narzędzia wyprodukowano z najwyższej jakości stopu niklowo-tytanowego, który został poddany specjalnej obróbce cieplnej Azure HT Technology by Poldent. Technologia ta pozwoliła na osiągniecie bardzo pożądanych cech instrumentu. Pilniki Endostar REvision w technologii cieplnej :

  • są niezwykle elastyczne
  • bezpieczne dzięki odporności na złamanie
  • jednocześnie mocne i bardzo skuteczne w zabiegach reendo

Zmodyfikowany kształt pilnika NiTi S z dwiema krawędziami tnącymi zapewnia efektywne cięcie i usuwanie starego wypełnienia w kanale, co zdecydowanie przyspiesza zabieg reendo.

Czytelne oznaczenie stożkowatości (za pomocą liczby pasków na rączce) oraz rozmiarów ISO (za pomocą kolorów pasków) znacznie usprawniają identyfikację oraz pracę.

System składa się z 3 pilników oznaczonych paskami na uchwycie:

  • 30/08 – I
  • 25/06 – II
  • 20/04 – III

Instrukcja użycia

 

1. Zlokalizuj kanał, z którego chcesz usunąć stare wypełnienie.

2. Wprowadź do kanału pilnik Endostar REvision #1 zamontowany do mikosilnika endodontycznego.

3. Wykonuj pilnikiem ruchy góra-dół (o amplitudzie ok. 2-3 mm) z bardzo małym naciskiem w kierunku wierzchołka. Instrument powinien sam wkręcać się w obecne wypełnienie kanałowe.

4. Po wykonaniu 3-4 ruchów góra-dół usuń pilnik z kanału i oczyść w gąbeczce w pojemniku na instrumenty.

5. Przepłucz kanał odpowiednim płynem.

6. Możesz rozważyć użycie preparatu w celu rozpuszczenia gutaperki (np. Endostar Gutta Cleaner) aplikując go na sączku papierowym lub aplikatorze wg. zalecenia producenta. Należy pamiętać, aby zaprzestać stosowania rozpuszczalnika, kiedy pilnik znajdzie się w odległości 3-4 mm od wierzchołka korzenia.

 

7. Kontynuuj opracowywanie kanału za pomocą następnego narzędzia REvision #2 aż osiągniesz ok. 2/3 wstępnej długości roboczej. Powtórz czynności z punktów C-E za pomocą tego narzędzia.

8. 1/3 wierzchołkową część kanału udrożnij za pomocą narzędzi ręcznych.

9. Jeżeli stwierdzisz, że podczas pierwotnego leczenia endodontycznego doszło do wytworzenia stopnia w kanale rozważ użycie pilnika #3. Podegnij jego wierzchołkową część w delikatny łuk i umieść w kanale (nie włączając mikrosilnika) tak aby zagięta część ominęła stopień i weszła głębiej. Następnie włącz mikrosiInik i wyciągnij pilnik z kanału dociskając go do zewnętrznej ściany krzywizny. Powtórz tę czynność dwa-trzy razy. Uzyskasz wygładzenie stopnia co umożliwi opracowanie kanału następnymi pilnikami już bez konieczności ich doginania.

10. Zakończ pracę po opracowaniu kanału do odpowiedniego zalecanego rozmiaru, w zależności od sytuacji klinicznej.

Instrument

Ilość pasków

Taper (%)

ISO

Długość

Nr 1

1

08

30

18

Nr 2

2

06

25

21 / 25 mm

Nr 3

3

04

20

21 / 25 mm

Endostar REvision

Zestaw 30/08, 25/06, 20/04, 3 szt., 21 mm

REV21BL

Zestaw 30/08, 25/06, 20/04, 3 szt., 25 mm

REV25BL

Uzupełnienie, 30/08, 6 szt., 18 mm

REV083018BL

Uzupełnienie, 25/06, 6 szt., 21 mm

REV062521BL

Uzupełnienie, 25/06, 6 szt., 25 mm

REV062525BL

Uzupełnienie, 20/04, 6 szt., 21 mm

REV042021BL

Uzupełnienie, 20/04, 6 szt., 25 mm

REV042025BL

Copy link
Powered by Social Snap