Endostar Spreader Sonic Files

Pilniki Endostar Spreader Sonic Files są narzędziami służącymi do irygacji i dezynfekcji kanału zębowego, a także narzędziami pomocniczymi podczas usuwania złamanych instrumentów z kanału. Przeznaczone są tylko do użytku z urządzeniem aktywującym ultradźwięki (skalerem stomatologicznym).

- wykonane ze stali nierdzewnej,

- wykorzystują proces kawitacji,

- należy nimi pracować stosując ruch pionowy posuwisto-zwrotny,

- pilniki aktywują płyny w kanale korzeniowym.

- Endostar Spreader Sonic Files przeznaczone są do pracy z końcówkami typu endochuck 120° lub 95° (np. Endostar Sonic File Holder 120° lub 95°).

- Używanie pilników Endostar Spreader Sonic Files nie powoduje poszerzenia kanału.

- Zalecane jest płukanie kanału podchlorynem sodu.

- Zalecane jest użycie ultradźwięków na minimalnej mocy, aby wykluczyć możliwość złamania się narzędzia w kanale.

- Pilnik w kanale należy poruszać pasywnie w górę i w dół (nigdy na siłę), aby nie uległ on zakrzywieniu lub zaklinowaniu w kanale.

- Nie należy korzystać z dodatkowego źródła energii w momencie korzystania z urządzenia aktywującego (np. skalera stomatologicznego).

- Narzędzia ultradźwiękowe wprowadza się zawsze w spoczynku, a po osiągnięciu długości roboczej pomniejszonej o 1-2 mm włącza się urządzenie.

Ważne uwagi odnośnie pracy pilnikami ultradźwiękowymi:
Działanie ultradźwięków jest nieskuteczne w wąskich, zakrzywionych kanałach, ponieważ kontakt narzędzia ze ścianą kanału hamuje proces wibracji. W przypadku pracy w takich kanałach należy je najpierw opracować za pomocą narzędzi ręcznych do rozmiaru 20.