GPR NV

Instrumenty systemu GPR NV są przeznaczone do maszynowego usuwania gutaperki z kanału. Zestaw GPR składa się z 4 instrumentów, o różnych grubościach i odchodzeniu oznaczonych numerami od 1 do 4 do pracy maszynowej, do usuwania starej gutaperki z kanału. Są to dość agresywne narzędzia do stosowania ze standardowymi zwalniającymi kątnicami endodontycznymi (150 - 300 obrotów/min), które pozwalają na bardzo efektywne usunięcie gutaperki z kanału. Uzupełnienia GPR zawierają 6 jednakowych instrumentów.