NiTi Two Endostar

Pilniki NiTi TWO Endostar

Ekonomiczny system pilników niklowo-tytanowych do łatwiejszego i szybszego, mechanicznego opracowania kanału, głównie metodą tradycyjną. Należy nimi pracować kątnicą o odpowiedniej redukcji tak, aby otrzymać prędkość obrotową 150-300 obr/min. Szybkość pracy kątnicy powinna być stała podczas opracowania kanału. Nie należy używać nadmiernej siły i należy pracować ruchami góra dół ("pompowania"). W kanale powinny być używane przez najkrótszy możliwy czas i zawsze w obecności płynów zwilżających kanał. Pilniki NiTi TWO powinny być użyte maksimum do 5 razy.

Ważne uwagi dotyczące pilników ENiTi TWO:
1. Wykorzystuj do pracy kątnicę o odpowiedniej redukcji tak, aby otrzymać prędkość obrotową 150-300 obr/min. Szybkooeść pracy kątnicy powinna być stała podczas opracowania kanału. Pracuj, nie używając nadmiernej siły, ruchami góra dół ("pompowania"). Pracuj w kanale przez najkrótszy możliwy czas i zawsze używaj płynów zwilżających kanał.
2. Pilniki powinny być użyte maksimum do 5 razy, pod warunkiem że nie są zdeformowane.
3. Jeżeli pilniki zostały poddane dużym siłom skręcającym, szczególnie w bardzo zakrzywionych kanałach, należy rozważyć tylko jednokrotne ich użycie.
4. Pilniki są bardzo ostre i powinny być wykorzystywane bardzo ostrożnie, stosując niewielką siłę, bez nadmiernego "wciskania" w kanał.