Pilnik H Endostar

Pilniki typu H Endostar
Pilniki o bardzo dużej zdolności cięcia, są bardzo efektywnymi instrumentami do opracowania kanału, zaprojektowanymi zgodnie z kształtem opisanym przez dr Hedströma. Oznaczone symbolem "kółko".